POLITIKA ZASEBNOSTI

POLITIKA ZASEBNOSTI

(zadnja posodobitev:10/04/2020)

PRAVNO OBVESTILO O POLITIČNEM RAZKRITJU IN OSEBNIH PODATKIH ZA VSAKO IN ZNANSTVENO UPORABO SPLETNEGA MESTA KOT TRETJI OSEBI / KUPCI LETA

A) Osebni podatki

1. Podjetje FREZYDERM, SA (v nadaljevanju: "Podjetje") ob popolni usklajenosti z grško zakonodajo in zakonodajo Skupnosti, ki ureja osebne podatke, sprejema vse potrebne ukrepe in uporablja ustrezno tehnologijo, da bi zagotovilo kar največje mogoče varstvo osebnih podatkov uporabnikov te spletne strani. Zavezani smo, da bomo sprejeli vse ustrezne ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov in zaščito naših informacijskih sistemov.

Naši tehnični, administrativni in fizični procesi so oblikovani in pregledani, da ščitijo vaše osebne podatke pred naključno, nezakonito ali nepooblaščeno izgubo, dostopom, razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem, vendar pa je treba opozoriti, da nobena spletna stran, informacijski sistem ali prenos podatkov na Internetu ali na katerem koli drugem javnem omrežju ne morejo biti 100-odstotno varni.

Ta pravilnik o zasebnosti (skupaj s pogoji uporabe, pravilnikom o piškotkih, pogoji udeležbe na tekmovanjih in drugih promocijskih dejavnostih ter vsemi drugimi povezanimi dokumenti, ki se nanašajo nanje) določa podlago, na kateri bo podjetje obdelovalo osebne podatke, ki jih uporabnik preda ali zbere med navigacijo in uporabo vseh svojih komercialnih spletnih mest, razen če so za določeno spletno mesto zagotovljeni natančnejši pogoji.

Prosimo, da pozorno preberete ta besedila, da bi razumeli naš pristop in prakso glede osebnih podatkov.

Z zagotavljanjem vaših osebnih podatkov se hkrati strinjate, da sprejemate te pravilnike in prakse ter da soglašate z njihovim zbiranjem in obdelavo.

Zato se šteje, da je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto, skladno z naslednjimi določili in pogoji. Če se uporabnik ne strinja s spodaj navedenimi pogoji, spletnega mesta ne sme uporabljati.

2. Podatki, ki jih zbiramo od vsakega uporabnika, ko uporablja/brska po tej spletni strani (in splošno komercialnih spletnih straneh podjetja), lahko razdelimo v tri kategorije: (a) informacije, ki jih zagotovi sam uporabnik, (b) informacije, zbrane s samodejnimi metodami in (c) informacije, zbrane iz drugih virov. Načine zbiranja različnih informacij lahko združujemo. Natančneje, podjetje preko spletne strani lahko zbira nekatere ali vse naslednje osebne podatke uporabnikov: ime, priimek, uporabniško ime, geslo, elektronski naslov, poštni naslov, telefon, starost, spol, kot so ti registrirani na spletni strani, za uporabo svojih posebnih storitev.

3. Naslednji uporabniški podatki se lahko zbirajo in urejajo indikativno: (a) podatki o njihovem računu, kot so uporabniško ime ali geslo (ali kateri koli drugi identifikacijski podatki), ki se uporabljajo za dostop do spletnega mesta; ali za uporabo storitev; (b) informacije o profilu, vključno s prednostnimi storitvami in izdelki ali urami obiska; pogostost uporabe spletnega mesta, obiskanih oddelkov ali izdelkov, ki jih preferira uporabnik; (c) drugi osebni podatki, ki jih uporabnik svobodno izbere za posredovanje in/ali komuniciranje z nami. d) kontaktne podatke in vsebino podatkov uporabnikov, ki jih pregledamo prek aplikacije tarifo, če se uporabnik odloči za tak pregled po nakupu izdelkov ali storitev podjetja. V določenih primerih in na določenih spletnih straneh družbe ima uporabnik možnost, da ustvari posamezen račun ali se registrira na kakršen koli drug način, da bi užival kakršne koli posebne privilegije (npr. Sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah, zbiranje točk, nagrajevanje rednih strank s posebnimi ponudbami) ali posebnimi informacijami o novih izdelkih ali izboljšanju izdelkov, ki se zagotavljajo s prilagoditvijo njihovim nakupnim navadam ali zgolj zaradi pogostejše komunikacije podjetja. Samo osebe, starejše od 18 let in s polno pravno sposobnostjo, imajo pravico do registracije ali ustvarjanja individualnega računa. Registracija ali pridobitev računa predpostavlja in pomeni sprejetje posebnih pogojev zasebnosti in osebnih podatkov spletnih mest ali družbenih medijev podjetja, v katerem uporabnik sodeluje, posebnih pogojev programov in promocijskih akcij, ki jih / sodeluje pri zagotavljanju zahtevanih osebnih podatkov in podatkov (ki so omejeni na nujno potrebne za določeno uporabo). Računi so izključno osebni in jih ni mogoče prenesti. Uporabnik ima pravico prenehati s sodelovanjem ali izbrisati svoj račun in shranjene podatke (brisanje podatkov o dosedanjem sodelovanju) po posebnih navodilih, ki jih ima vsako spletno mesto, v vsakem primeru pa ga lahko zahteva do elektronska pošta podjetju. Zlasti v primerih, ko ima uporabnik možnost, da se prijavi ali ustvari posamezen račun na spletnih straneh družbe in tudi na promocijah (še posebej, če so povezane z vsemi vrstami tekmovanj in žrebanja, z vsemi vrstami kuponov, darilnimi boni, praskami in druge povezane promocijske ali elektronske publikacije, ki ponujajo brezplačno ali po ugodnejših izdelkih ali popustu ali druge vrednosti in na splošno s kakršno koli ponudbo različnih privilegijev, daril, popustov in drugih ugodnosti), podjetje, odvisno od obrtnikov promocijske dejavnosti in njihovo ciljno usmerjanje imajo pravico, da poleg običajnih osebnih identifikacijskih podatkov (ime, priimek, uporabniško ime, geslo, e-poštni naslov, poštni naslov, telefon, starost, spol, obdržijo in obdelujejo), saj so vse te vnesene na spletno stran, ki jo je uporabljal za uporabo določenih storitev) in dodatne podatke v zvezi s posebnimi izjavami in izbirami uporabnika ali njegovimi nakupi in zlasti z zakonskim stanjem tus, t n število, spol in starost otrok, zanimanje in preference do določenih izdelkov, da bi mu dali posebne informacije, promocije in usposobljenost. Družba ima pravico kadar koli in iz kakršnega koli razloga preklicati registracije, račune, programe in promocije po predhodnem obvestilu sodelujočih uporabnikov ali njihovih članov na kakršen koli primeren način, vendar skrbi za izvajanje kakršnih koli prirojenih privilegijev, popustov in druge zrele ugodnosti.


 4. Med uporabo spletnega mesta, lahko uporabimo samodejne tehnologije za zbiranje informacij iz vaše mobilne naprave, kot so naslov internetnega protokola (IP-naslov), operacijski sistem prenosne naprave, vrsta prenosne naprave in njene nastavitve (IDFA in IFA ), preusmeritveno spletno mesto (spletno mesto, ki je uporabnika vodilo do našega spletnega mesta), sporočila za nas ali o nas na socialnih medijih, informacije o lokaciji mobilne naprave uporabnika z uporabo lokacije in tehnologij, kot so GPS (Global Positioning System), Wi -Fi, Bluetooth ali bližina mobilnega stolpa. Večina mobilnih naprav in brskalnikov omogoča uporabniku, da prekliče licenco, ki nam jo je dal za zbiranje teh podatkov s svojimi nastavitvami, vendar pa nekatere storitve morda ne bodo delovale pravilno brez podatkov o vaši lokaciji. Prav tako lahko zbiramo podatke o uporabnikih tudi od drugih družb ali organizacij, kot so informacije, ki so javno dostopne in so že bile  pooblaščene za posredovanje takih podatkov (npr. zaradi interakcije s socialnimi mediji) in tudi tehnični podatki ali podatki sledenja od ponudnikov analitičnih podatkov in ponudnikov iskanja (Google Analytics, Google itn.).

5. Obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke, ki prihajajo v našo posest skladno z zgoraj navedenim in najpomembnejše od vas, po vaši samostojni presoji in izbiri ter pod izrecnim pogojem, da ste nam predali vaše izrecno dovoljenje in privolitev le za določeno uporabo in funkcije naše spletne strani, samo za pošiljanje novic z vsemi izdelki, storitvami, novicami, ponudbami v splošnih promocijskih aktivnostih FREZYDERM (npr. kupončki za pošiljanje in darilni boni) in le v okviru naše komercialne komunikacije z vami, ki varuje njihov osebni značaj skladno s z določbami zakona 2472/1997 o varstvu individualne obdelave osebnih podatkov in splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Zlasti bomo podatke, ki jih zbiramo, uporabili za: (a) navigacijo in izkoriščanje zmogljivosti spletnega mesta; (b) prilagoditev vaše izkušnje; (c) izvedbo naročil, ki jih pošljete prek naše spletne strani, da bi z nami komunicirali; (d) izboljšanje svoje poslovne dejavnosti (boljše razumevanje potrošnikov, predstavitev izdelkov, razvoj novih izdelkov in storitev), naših izdelkov, storitev in promocij; (e) pošiljanje promocijskih sporočil o novicah, ponudbah naših izdelkov in storitev po elektronski pošti (novice).

6. Podatki vsakega uporabnika se obravnavajo s spoštovanjem, so neprenosljivi, ne licencirani in se na splošno ne razkrivajo tretjim osebam (fizičnim ali pravnim) zaradi kakršnega koli razloga (razen oseb in organov naslednjega odstavka) (razen ustreznih določb pristojnim sodnim, policijskim in drugim upravnim organom glede na njihovo zakonito zahtevo in skladno z vsako veljavno zakonodajo) ali če smo k temu zavezani na podlagi sodne odločbe ali zavezujočega pravnega akta drugega pristojnega organa. Komercialno ne izkoriščamo osebnih podatkov uporabnikov za najem ali izmenjavo  le-teh s tretjimi osebami. Podatki se vzdržujejo le toliko časa, kolikor dolgo obstoji potreba po informacijah in komunikaciji in za tu opisane namene ter za skladnost z veljavnimi določbami.

7. Glede na komunikacijo in potrebe uporabnika lahko osebne podatke delimo z določenimi kategorijami tretjih oseb, namreč z: (a) dobavitelji in ponudniki storitev, kot so ponudniki tehnoloških storitev, plačilni procesorji in ponudniki preprečevanja goljufij, pošta in kurirske storitve (zlasti v zvezi z oblikovanjem, upravljanjem in izvajanjem spletnih strani, platform, družbenih medijev in kakršnih koli promocijskih dejavnosti v imenu podjetja) (b) revizorji in strokovni svetovalci, kot so banke, odvetniki in računovodje; (c) vlado, regulatorji in zakonodajalci. V vsakem primeru, če te tretje osebe lahko z dovoljenjem podjetja občasno ali nenamerno pridobijo dostop do podatkov (posebej do storitev informacijskih sistemov,  aplikacije, podporne in promocijske dejavnosti itd.),), družba sprejme vse potrebne ukrepe za nadzor dela in pripravi pogodbene pogoje za tretje osebe za popolno zaščito takih podatkov in njihovo zaupnost. Kar koli že je njihov proces, je ta omejen na strogo potrebne pravne ali tehnične ukrepe (začasno hrambo, varnostno kopiranje). Razkrivamo lahko informacije, ki neposredno  ne identificirajo uporabnika (npr. anonimni, agregirani statistični podatki za uporabo spletnega mesta)

8. Uporabnik se lahko odloči, da ne bo prejemal komunikacije in lahko prekliče svoje soglasje kadar koli, skladno z navodili v naših novicah (odjava). Prav tako lahko kadar koli zahteva izbris svoje registracije ali svojega osebnega računa. Dejstvo, da se uporabnik odloči, da od nas ne bo prejemal ene oblike sporočanja, to ne pomeni, da se je odločil, da ne bo prejemal drugih oblik komunikacije. Vsak uporabnik ima v vsakem trenutku pravico, da se seznani z ustreznimi podatki, ki se nanašajo nanj, da zahtevajo njihov izbris, spremembo in/ali posodobitev ter da na splošno uveljavi vse pravice, ki jih določa nacionalna zakonodaja in zakonodaja Skupnosti, bodisi z možnosti za "odjavo" v nogi katerega koli nedavnega e-poštnega sporočila, ki ga je poslalo podjetje, ali po telefonu v telefonskem centru podjetja (+302105246900) ali po elektronski pošti info@frezyderm.gr

Poudarjeno je, da bomo po zakonu (pravila ali javna politika) morda morali shraniti nekaj uporabnikovih podatkov. Zlasti skladno z veljavno zakonodajo ima vsak uporabnik pravico do dostopa, to je na svojo zahtevo, da je obveščen o tem, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne, in da dobi informacije o tej obdelavi (in pridobi kopijo svojih podatkov). Poleg tega ima pravico zahtevati popravek

netočnih osebnih podatkov, ki so nepopolni ali nepravilni. Prav tako ima pod pogojem, da so pogoji zakona izpolnjeni, uporabnik pravico do izbrisa, pravico do prepovedi ali omejitve obdelave, pravico do  prenosljivosti njihovih podatkov (zahtevati kopijo njegovih osebnih podatkov v skupni obliki datoteke, na primer .csv) in pravico do ugovora o obdelavi njegovih podatkov (npr. če uporabnik nasprotuje obdelavi njegovih podatkov v oglaševalske namene), pa tudi glede avtomatskega odločanja in konfiguracije profila (preglednost profilov uporabnikov). Za zgoraj navedene pravice veljajo posebni predpisi glede časa in načina njihovega izvajanja.

Uporabniku ni treba plačevati za dostop do svojih osebnih podatkov ali za uveljavljanje katere koli od njegovih pravic, vendar si pridržujemo pravico do zaračunavanja razumne cene in stroškov, če je njihov zahtevek neutemeljen, ponovljen ali pretiran, ali si v teh okoliščinah pridržujemo pravico zavrniti zahtevo.

Poudarjeno je, da lahko uporabnik kadar koli umakne svoje soglasje, ne da bi to vplivalo na legitimnost obdelave na podlagi soglasja, preden se je to preklicalo.

Mogoče bomo morali zahtevati določene informacije, da bi potrdili identiteto uporabnika in zagotovili njegovo/njeno pravico do dostopa do njegovih/njenih osebnih podatkov ali za uveljavljanja katere koli njegove/njene pravice.

To je varnostni ukrep, ki zagotavlja, da osebni podatki uporabnika ne bodo razkriti osebi, ki nima pravice do prejema.

Prav tako lahko stopimo v stik z njimi, da zahtevamo dodatne informacije o njihovi zahtevi, da bi pospešili proces, vendar se trudimo, da odgovorimo na vse zakonite zahteve v razumnem času in zagotovo v zakonskih rokih.

V vsakem primeru ima uporabnik pravico vložiti pritožbo pristojnemu nadzornemu organu, če meni, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z veljavno zakonodajo.

9. Spletna stran lahko zagotovi povezave do spletnih mest, ki jih upravljamo mi ali tretje osebe. Če obiščete eno od teh povezanih spletnih mest, preberite pravilnik o zasebnosti 

tega spletnega mesta, pogoje uporabe ter druge pravilnike. Mi nismo odgovorni za politike in prakse tretjih oseb. Te organizacije ravnajo s podatki, ki jih posredujete skladno s svojo politiko zasebnosti, določili in pogoji uporabe ter drugimi politikami. Morda bo mogoče tudi za ponudnike drugih aplikacij, orodij, pripomočkov in vtičnikov, ki jih imamo na spletnem mestu, kot so gumbi »Všeč mi je« na Facebooku, uporabiti samodejne metode za zbiranje informacij in uporabo teh funkcij. Te organizacije lahko uporabljajo vaše podatke skladno s svojimi politikami.

10. Poleg zgoraj opisanega, je obisk in brskanje po spletnem mestu brezplačno brez potrebe po predložitvi kakršnih koli posameznih informacij ali osebnih podatkov. Opozoriti je treba, da se komercialna spletna mesta podjetja ne nanašajo na mladoletne osebe in zavestno ne zbirajo informacij o mladoletnikih.

Sledenje na spletu – piškotki

11. Piškotki so majhne besedilne mape, ki se jih lahko shrani na trdi disk obiskovalcev na različnih spletnih mestih, da se olajša komunikacijo in zgodovino obiskov, torej je to osnovno orodje za oglaševanje in komunikacijo. V nobenem primeru ne povzročajo škode na računalnikih uporabnikov ali njihovih datotekah. Ta stran lahko uporablja piškotke za prepoznavanje uporabnikov, shranjevanje določenih nastavitev, prepoznavanje ponovnega dostopa do naše spletne strani, izboljšanje ali za statistične namene. Družba lahko s pomočjo tretjih podjetij (elektronskih platform, družbenih medijev ali oglaševalskih podjetij) uporablja piškotke za oglaševanje in ciljanje, na katere se bodo za ta namen prenesli samo in za določen čas vsakič. Uporabnik si pridržuje pravico, da kadar koli konfigurira svoj strežnik tako, da je pri določenih storitvah obveščen o uporabi piškotkov. Na ta način se lahko odloči, za katere spletne strani bo omogočil uporabo piškotkov. Tudi če uporabnik zavrne piškotke, lahko uporablja našo spletno stran, vendar bodo to znatno zmanjšalo njeno funkcionalnost (na primer preprost dostop od strani do strani) in je dostop lahko omejen na uporabo določenih funkcij ali izključenost iz aplikacij in funkcij, ki zahtevajo uporabo piškotkov.
Poleg tega lahko uporabnik, kadar uporablja spletno stran, napravo ali brskalnik prejme piškotke tretjih oseb (npr. Iz povezav družabnih

omrežij), do katerih družba nima dostopa in nadzora.

B. NOVICE

12.- To spletno mesto uporabniku omogoča naročanje na naše poštne sezname za prejemanje novic našega podjetja, potem ko v ustreznem obrazcu navede zahtevane podrobnosti, katerih vsebina je zaščitena v skladu s politiko zasebnosti, kot je razloženo zgoraj. Uporabnik si pridržuje pravico, da jih kadar koli izbriše s svojih seznamov.

C. Posodobitev na našo spletno stran in pogoje uporabe

13.- Ta pravilnik o zasebnosti začne veljati z datumom, navedenim na začetku. Podjetje lahko kadar koli spremeni vsebino in informacije na spletnem mestu, vendar tudi v teh pogojih, predvsem zaradi uskladitve z novimi določbami, pa tudi zaradi izboljšav. Vsaka ustrezna sprememba bo vključena v to pravno obvestilo in domneva se, da je uporabnik dobro seznanjen in ga brez pridržka sprejema. Torej, želimo opozoriti uporabnika, da bi lahko vsakič, ko bo uporabljal naše spletno mesto in na drugih komercialnih spletnih mestih podjetja, dobil zadnjo različico teh pogojev.

Zato je priporočljivo, da to stran redno preverjate, da dobite najnovejšo posodobitev pravilnika. Za namene veljavne zakonodaje o varstvu podatkov je podjetje FREZYDERM SA imenovano za upravljavca.

D. Veljavno pravo in pristojnost

14. Atenska sodišča so v grškem pravu določena za reševanje vseh sporov.


Company Contact Information

FREZYDERM S.A.
Menandrou 75
Athens, 10437
Tel: +30 2105246900
Email: info@frezyderm.gr

FREZYDERM UK Ltd
The Old Town Hall
4 Queens Road
Wimbledon, SW19 8YB
Tel: +44 (0) 2034052772
Email: info@frezyderm.co.uk