DOBRODOŠLI

Izberite spletno mesto, ki ga želite obiskati:

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

PRAVNI POUK

(zadnja posodobitev: 13/09/2018)

A) Osebni podatki

1. Podjetje FREZYDERM, SA (v nadaljevanju: "Podjetje") ob popolni usklajenosti z grško zakonodajo in zakonodajo Skupnosti, ki ureja osebne podatke, sprejema vse potrebne ukrepe in uporablja ustrezno tehnologijo, da bi zagotovilo kar največje mogoče varstvo osebnih podatkov uporabnikov te spletne strani. Zavezani smo, da bomo sprejeli vse ustrezne ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov in zaščito naših informacijskih sistemov.

Naši tehnični, administrativni in fizični procesi so oblikovani in pregledani, da ščitijo vaše osebne podatke pred naključno, nezakonito ali nepooblaščeno izgubo, dostopom, razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem, vendar pa je treba opozoriti, da nobena spletna stran, informacijski sistem ali prenos podatkov na Internetu ali na katerem koli drugem javnem omrežju ne morejo biti 100-odstotno varni.

Ta pravilnik o zasebnosti (skupaj s pogoji uporabe, pravilnikom o piškotkih, pogoji udeležbe na tekmovanjih in drugih promocijskih dejavnostih ter vsemi drugimi povezanimi dokumenti, ki se nanašajo nanje) določa podlago, na kateri bo podjetje obdelovalo osebne podatke, ki jih uporabnik preda ali zbere med navigacijo in uporabo vseh svojih komercialnih spletnih mest, razen če so za določeno spletno mesto zagotovljeni natančnejši pogoji.

Prosimo, da pozorno preberete ta besedila, da bi razumeli naš pristop in prakso glede osebnih podatkov.

Z zagotavljanjem vaših osebnih podatkov se hkrati strinjate, da sprejemate te pravilnike in prakse ter da soglašate z njihovim zbiranjem in obdelavo.

Zato se šteje, da je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto, skladno z naslednjimi določili in pogoji. Če se uporabnik ne strinja s spodaj navedenimi pogoji, spletnega mesta ne sme uporabljati.

2. Podatki, ki jih zbiramo od vsakega uporabnika, ko uporablja/brska po tej spletni strani (in splošno komercialnih spletnih straneh podjetja), lahko razdelimo v tri kategorije: (a) informacije, ki jih zagotovi sam uporabnik, (b) informacije, zbrane s samodejnimi metodami in (c) informacije, zbrane iz drugih virov. Načine zbiranja različnih informacij lahko združujemo. Natančneje, podjetje preko spletne strani lahko zbira nekatere ali vse naslednje osebne podatke uporabnikov: ime, priimek, uporabniško ime, geslo, elektronski naslov, poštni naslov, telefon, starost, spol, kot so ti registrirani na spletni strani, za uporabo svojih posebnih storitev.

3. Naslednji uporabniški podatki se lahko zbirajo in urejajo indikativno: (a) podatki o njihovem računu, kot so uporabniško ime ali geslo (ali kateri koli drugi identifikacijski podatki), ki se uporabljajo za dostop do spletnega mesta; ali za uporabo storitev; (b) informacije o profilu, vključno s prednostnimi storitvami in izdelki ali urami obiska; pogostost uporabe spletnega mesta, obiskanih oddelkov ali izdelkov, ki jih preferira uporabnik; (c) drugi osebni podatki, ki jih uporabnik svobodno izbere za posredovanje in/ali komuniciranje z nami.

 4. Med uporabo spletnega mesta, lahko uporabimo samodejne tehnologije za zbiranje informacij iz vaše mobilne naprave, kot so naslov internetnega protokola (IP-naslov), operacijski sistem prenosne naprave, vrsta prenosne naprave in njene nastavitve (IDFA in IFA ), preusmeritveno spletno mesto (spletno mesto, ki je uporabnika vodilo do našega spletnega mesta), sporočila za nas ali o nas na socialnih medijih, informacije o lokaciji mobilne naprave uporabnika z uporabo lokacije in tehnologij, kot so GPS (Global Positioning System), Wi -Fi, Bluetooth ali bližina mobilnega stolpa. Večina mobilnih naprav in brskalnikov omogoča uporabniku, da prekliče licenco, ki nam jo je dal za zbiranje teh podatkov s svojimi nastavitvami, vendar pa nekatere storitve morda ne bodo delovale pravilno brez podatkov o vaši lokaciji. Prav tako lahko zbiramo podatke o uporabnikih tudi od drugih družb ali organizacij, kot so informacije, ki so javno dostopne in so že bile  pooblaščene za posredovanje takih podatkov (npr. zaradi interakcije s socialnimi mediji) in tudi tehnični podatki ali podatki sledenja od ponudnikov analitičnih podatkov in ponudnikov iskanja (Google Analytics, Google itn.).

5. Obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke, ki prihajajo v našo posest skladno z zgoraj navedenim in najpomembnejše od vas, po vaši samostojni presoji in izbiri ter pod izrecnim pogojem, da ste nam predali vaše izrecno dovoljenje in privolitev le za določeno uporabo in funkcije naše spletne strani, samo za pošiljanje novic z vsemi izdelki, storitvami, novicami, ponudbami v splošnih promocijskih aktivnostih FREZYDERM in le v okviru naše komercialne komunikacije z vami, ki varuje njihov osebni značaj skladno s z določbami zakona 2472/1997 o varstvu individualne obdelave osebnih podatkov in splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Zlasti bomo podatke, ki jih zbiramo, uporabili za: (a) navigacijo in izkoriščanje zmogljivosti spletnega mesta; (b) prilagoditev vaše izkušnje; (c) izvedbo naročil, ki jih pošljete prek naše spletne strani, da bi z nami komunicirali; (d) izboljšanje svoje poslovne dejavnosti (boljše razumevanje potrošnikov, predstavitev izdelkov, razvoj novih izdelkov in storitev), naših izdelkov, storitev in promocij; (e) pošiljanje promocijskih sporočil o novicah, ponudbah naših izdelkov in storitev po elektronski pošti (novice).

6. Podatki vsakega uporabnika se obravnavajo s spoštovanjem, so neprenosljivi, ne licencirani in se na splošno ne razkrivajo tretjim osebam (fizičnim ali pravnim) zaradi kakršnega koli razloga (razen ustreznih določb pristojnim sodnim, policijskim in drugim upravnim organom glede na njihovo zakonito zahtevo in skladno z vsako veljavno zakonodajo) ali če smo k temu zavezani na podlagi sodne odločbe ali zavezujočega pravnega akta drugega pristojnega organa. Komercialno ne izkoriščamo osebnih podatkov uporabnikov za najem ali izmenjavo  le-teh s tretjimi osebami. Podatki se vzdržujejo le toliko časa, kolikor dolgo obstoji potreba po informacijah in komunikaciji in za tu opisane namene ter za skladnost z veljavnimi določbami.

7. Glede na komunikacijo in potrebe uporabnika lahko osebne podatke delimo z določenimi kategorijami tretjih oseb, namreč z: (a) dobavitelji in ponudniki storitev, kot so ponudniki tehnoloških storitev, plačilni procesorji in ponudniki za preprečevanja goljufij, poštne in kurirske storitve; (b) revizorji in strokovni svetovalci, kot so banke, odvetniki in računovodje; (c) vlado, regulatorji in zakonodajalci. V vsakem primeru, če te tretje osebe lahko z dovoljenjem podjetja občasno ali nenamerno pridobijo dostop do podatkov (posebej do storitev informacijskih sistemov, razvijalcev novih aplikacij itd.), družba sprejme vse potrebne ukrepe za nadzor dela in pripravi pogodbene pogoje za tretje osebe za popolno zaščito takih podatkov in njihovo zaupnost. Kar koli že je njihov proces, je ta omejen na strogo potrebne pravne ali tehnične ukrepe (začasno hrambo, varnostno kopiranje). Razkrivamo lahko informacije, ki neposredno  ne identificirajo uporabnika (npr. anonimni, agregirani statistični podatki za uporabo spletnega mesta)

8. Uporabnik se lahko odloči, da ne bo prejemal komunikacije in lahko prekliče svoje soglasje kadar koli, skladno z navodili v naših novicah (odjava). Dejstvo, da se uporabnik odloči, da od nas ne bo prejemal ene oblike sporočanja, to ne pomeni, da se je odločil, da ne bo prejemal drugih oblik komunikacije. Vsak uporabnik ima v vsakem trenutku pravico, da se seznani z ustreznimi podatki, ki se nanašajo nanj, da zahtevajo njihov izbris, spremembo in/ali posodobitev ter da na splošno uveljavi vse pravice, ki jih določa nacionalna zakonodaja in zakonodaja Skupnosti, bodisi z možnosti za "odjavo" v nogi katerega koli nedavnega e-poštnega sporočila, ki ga je poslalo podjetje, ali po telefonu v telefonskem centru podjetja (+302105246900) ali po elektronski pošti info@frezyderm.gr

Poudarjeno je, da bomo po zakonu (pravila ali javna politika) morda morali shraniti nekaj uporabnikovih podatkov. Zlasti skladno z veljavno zakonodajo ima vsak uporabnik pravico do dostopa, to je na svojo zahtevo, da je obveščen o tem, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne, in da dobi informacije o tej obdelavi (in pridobi kopijo svojih podatkov). Poleg tega ima pravico zahtevati popravek

netočnih osebnih podatkov, ki so nepopolni ali nepravilni. Prav tako ima pod pogojem, da so pogoji zakona izpolnjeni, uporabnik pravico do izbrisa, pravico do prepovedi ali omejitve obdelave, pravico do  prenosljivosti njihovih podatkov (zahtevati kopijo njegovih osebnih podatkov v skupni obliki datoteke, na primer .csv) in pravico do ugovora o obdelavi njegovih podatkov (npr. če uporabnik nasprotuje obdelavi njegovih podatkov v oglaševalske namene), pa tudi glede avtomatskega odločanja in konfiguracije profila (preglednost profilov uporabnikov). Za zgoraj navedene pravice veljajo posebni predpisi glede časa in načina njihovega izvajanja.

Uporabniku ni treba plačevati za dostop do svojih osebnih podatkov ali za uveljavljanje katere koli od njegovih pravic, vendar si pridržujemo pravico do zaračunavanja razumne cene in stroškov, če je njihov zahtevek neutemeljen, ponovljen ali pretiran, ali si v teh okoliščinah pridržujemo pravico zavrniti zahtevo.

Poudarjeno je, da lahko uporabnik kadar koli umakne svoje soglasje, ne da bi to vplivalo na legitimnost obdelave na podlagi soglasja, preden se je to preklicalo.

Mogoče bomo morali zahtevati določene informacije, da bi potrdili identiteto uporabnika in zagotovili njegovo/njeno pravico do dostopa do njegovih/njenih osebnih podatkov ali za uveljavljanja katere koli njegove/njene pravice.

To je varnostni ukrep, ki zagotavlja, da osebni podatki uporabnika ne bodo razkriti osebi, ki nima pravice do prejema.

Prav tako lahko stopimo v stik z njimi, da zahtevamo dodatne informacije o njihovi zahtevi, da bi pospešili proces, vendar se trudimo, da odgovorimo na vse zakonite zahteve v razumnem času in zagotovo v zakonskih rokih.

V vsakem primeru ima uporabnik pravico vložiti pritožbo pristojnemu nadzornemu organu, če meni, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z veljavno zakonodajo.

9. Spletna stran lahko zagotovi povezave do spletnih mest, ki jih upravljamo mi ali tretje osebe. Če obiščete eno od teh povezanih spletnih mest, preberite pravilnik o zasebnosti 

tega spletnega mesta, pogoje uporabe ter druge pravilnike. Mi nismo odgovorni za politike in prakse tretjih oseb. Te organizacije ravnajo s podatki, ki jih posredujete skladno s svojo politiko zasebnosti, določili in pogoji uporabe ter drugimi politikami. Morda bo mogoče tudi za ponudnike drugih aplikacij, orodij, pripomočkov in vtičnikov, ki jih imamo na spletnem mestu, kot so gumbi »Všeč mi je« na Facebooku, uporabiti samodejne metode za zbiranje informacij in uporabo teh funkcij. Te organizacije lahko uporabljajo vaše podatke skladno s svojimi politikami.

10. Poleg zgoraj opisanega, je obisk in brskanje po spletnem mestu brezplačno brez potrebe po predložitvi kakršnih koli posameznih informacij ali osebnih podatkov. Opozoriti je treba, da se komercialna spletna mesta podjetja ne nanašajo na mladoletne osebe in zavestno ne zbirajo informacij o mladoletnikih.

B) Sledenje na spletu – piškotki

11. Piškotki so majhne besedilne mape, ki se jih lahko shrani na trdi disk obiskovalcev na različnih spletnih mestih, da se olajša komunikacijo in zgodovino obiskov, torej je to osnovno orodje za oglaševanje in komunikacijo. V nobenem primeru ne povzročajo škode na računalnikih uporabnikov ali njihovih datotekah. Ta stran lahko uporablja piškotke za prepoznavanje uporabnikov, shranjevanje določenih nastavitev, prepoznavanje ponovnega dostopa do naše spletne strani, izboljšanje ali za statistične namene. Družba lahko s pomočjo tretjih podjetij (elektronskih platform, družbenih medijev ali oglaševalskih podjetij) uporablja piškotke za oglaševanje in ciljanje, na katere se bodo za ta namen prenesli samo in za določen čas vsakič. Uporabnik si pridržuje pravico, da kadar koli konfigurira svoj strežnik tako, da je pri določenih storitvah obveščen o uporabi piškotkov. Na ta način se lahko odloči, za katere spletne strani bo omogočil uporabo piškotkov. Tudi če uporabnik zavrne piškotke, lahko uporablja našo spletno stran, vendar bodo to znatno zmanjšalo njeno funkcionalnost (na primer preprost dostop od strani do strani) in je dostop lahko omejen na uporabo določenih funkcij ali izključenost iz aplikacij in funkcij, ki zahtevajo uporabo piškotkov.
Poleg tega lahko uporabnik, kadar uporablja spletno stran, napravo ali brskalnik prejme piškotke tretjih oseb (npr. Iz povezav družabnih

omrežij), do katerih družba nima dostopa in nadzora.

C) NOVICE

12.Ta stran omogoča uporabniku, da se lahko naroči na naše poštne sezname, da lahko prejema naše novice, potem ko preda zahtevane podatke v ustreznem obrazcu, katerega vsebina je zaščitena skladno s pravilnikom o zasebnosti, kot je navedeno zgoraj. Uporabnik si pridržuje pravico, da se kadar koli lahko izbriše iz ustreznih seznamov.

D) POSODOBITEV NAŠE SPLETNE STRANI IN POGOJI UPORABE

13.Ta pravilnik o zasebnosti začne veljati na datum, ki je naveden na začetku pravilnika. Podjetje lahko kadar koli spremeni vsebino in informacije na spletnem mestu in tudi v teh pogojih, predvsem zaradi uskladitve z novimi določbami, pa tudi za njihovo izboljšanje. Vsaka ustrezna sprememba bo vključena v to pravno obvestilo in domneva se, da je uporabnik o njej obveščen in jo brez zadržkov sprejema. Zato želimo opozoriti uporabnika na to, da mora prebrati najnovejšo različico teh pogojev vsakič, ko uporablja našo spletno stran.

Zato je priporočljivo redno preverjati to stran, da bi dobili najnovejšo posodobitev pravilnika. Za namene veljavne zakonodaje o varstvu podatkov se FREZYDERM SA imenuje za operaterja.

E) Veljavno pravo in sodna pristojnost

14. Atensko sodišče je določeno kot pristojno skladno z grško zakonodajo za reševanje vseh sporov.

Podatki za stik podjetja

FREZYDERM UK, Ltd.

The Old Town Hall

4 Queens Road

Wimbledon, SW19 8YB

Tel. št.: +44 (0) 2034052772

E-naslov: info@frezyderm.co.uk